Attention !!

 

•  Vi ønsker Per Magnus Stallemo Velkommen som

                      ny Korlagleder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Velkommen til vår Hjemmeside

Den skal være et presentasjons-vindu utad hvor Shantykoret vil stå fram som tradisjonsbærer av shanty og sjøfartsnasjonen Norges "glemte" kystkultur.

Når ordet shantykor inngår i navnet stiller det krav til innholdet i korets formålsparagraf.

Fullriggeren SØRLANDET’s Shantykor tar mål av seg til å holde seilskutenes arbeidssanger levende. Her kan potensielle korsangere og andre lese om shanties og om Fullriggeren Sørlandets Shantykor.

Vår hjemmeside skal være et treffsted for korets shantymenn.Her kan vi hente oppdatert informasjon om korets aktiviteter Vi ber om forståelse for at denne informasjonen kun er forbeholdt våre medlemmer. (Members Only)

 

                            Vi har den Ære.

Fullriggeren SØRLANDET’s Shantykor

Dirigent og musikalsk leder:
Per Magnus Stallemo

Formann:
Per Herman Zachariassen

Telefon:    48194490

Kasserer:
Ludvig Ilebekk
Telefon:     90169174
Konto Nr.  3000 25 16884.

Webansv.   Per Erik Larsen
Telefon       90146939

Les mer her

 

Kontakt: 

kontakt@sorshanty.com

Fullriggeren SØRLANDET's Shantykor